EPirkt
EPirkt
Privātuma politika.

1. Personīgās informācijas drošība

1.1. Reģistrējoties vietnē, klients sniedz informāciju

1.1.1. Lietotāja vārds

1.1.2. E-Pasts

1.1.3. Parole, piekļuvei vietnei

1.1.4. Vārds, Uzvārds

1.1.5. Pilna adrese

1.1.6. Valsts

1.1.7. Reģions

1.1.8. Pilsēta

1.1.9. Pasta index

1.1.10. Tālruņa numurs


2. Klienta sniegtās informācijas izmantošana

2.1. Preču pirkšanai, vai pārdošanai

2.2. Pārdevējs izmanto Pircēja informāciju savu saistību izpilde attiecībā pret Pircēju

2.3. EPirkt izmanto Klienta informāciju reģistrācijai vietnē

2.4. EPirkt izmanto Klienta informāciju sistēmas novērtēšanai un analīzei

2.5. EPirkt izmanto Klienta informāciju saziņai ar klientu

2.6. EPirkt izmanto Klienta informāciju savas iekšējās sistēmas ietvaros pēc saviem uzskatiem

2.7. EPirkt drīkst izmantot "Cookies" tehnoloģiju kas nesatur Klienta personīgos datus tiešā veidā


3. Klienta informācijas konfidencialitāte

3.1. EPirkt apņemas neizpaust Klienta personīgo informāciju trešajām personām

3.2. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas izpaušana, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai

3.3. Netiek uzskatīts par pārkāpumu ja Pārdevējs nodod Pircēja personīgo informāciju, lai izpildītu savas saistības prec Pircēju

3.4. EPirkt saņem visus datus no Klienta kas ienāk no Klienta ierīces un ir tiesības izmantot pēc saviem uzskatiem sistēmas ietvaros, bet nekādā veidā neizpaužot publiski Klienta personīgo informāciju.

3.5. EPirkt iespēju robežās brīdina Klientu par Privātuma Politikas izmaiņām


4. EPirkt patur tiesības mainīt, vai palipdināt Privātuma Politiku jebkurā laikā bez brīdinājuma.