EPirkt
EPirkt

Pievienot veikalu un noteikumi

 • Pievienot veikala preces ar XML failu:
  Katram veikalam ir jāreģistrējās sistēmā kā pārdevējam un jāpabeidz konta verifikācija. Preces var pievienot ar XML failu šeit.
 • Iespēja iegādāties preces tiešsaistē un saņemt tās Latvijā
  Veikalā ir jānodrošina iespēja klientiem iegādāties preces tiešsaistē un saņemt tās Latvijas teritorijā. Piegāde var notikt ar piegādes pakalpojumu vai klienti var paši ierasties un saņemt preci uz norādīto saņemšanas vietu.
 • Aprakstīts apmaksas un piegādes process:
  Veikalā ir jāsniedz detalizēts apraksts par apmaksas un piegādes procesu. Klientiem ir jāsaprot skaidri, kā veikt apmaksu, kādi ir pieejamie apmaksas veidi (piemēram, kredītkarte, bankas pārskaitījums u.c.) un kāda ir piegādes laika un izmaksu politika.
 • Izveidots kataloga eksporta XML fails saskaņā ar EPirkt.lv prasībām:
  Veikalam ir jāizveido un jānodrošina kataloga eksporta XML fails, kas atbilst EPirkt.lv norādītajām specifikācijām vai prasībām. Šis fails ļauj veikalam sinhronizēt savu preču sortimentu ar EPirkt.lv platformu.
 • Veikala nosaukums un domēns nevar tikt mainīti pēc reģistrācijas: Pēc veikala reģistrācijas ir aizliegts mainīt veikala nosaukumu un domēnu. Tas nodrošina konsekvenci un uztur uzticību veikala identitātei klientu vidū.
 • Aizliegts izvietot atsauksmes par veikalu vai atlīdzību, kā arī no veikalā uzstādītām ierīcēm:
  Veikalam ir aizliegts publicēt atsauksmes vai citu informāciju, kas veicina paša veikala, tā produkcijas vai sniegtās atlīdzības slavēšanu. Turklāt veikalam ir aizliegts izmantot ierīces, kas veido neobjektīvas vai maldinošas atsauksmes.
 • Aizliegts rīkot publiskus konkursus ar aicinājumu izvietot viltus atsauksmes:
  Veikalam ir aizliegts organizēt publiskus konkursus, kurā piedaloties klientiem tiek lūgts vai aicināts izvietot atsauksmes par veikalu vai tā pakalpojumiem. Šādas prakses mērķis ir novērst viltus atsauksmes un veicināt objektivitāti klientu vērtējumos.
 • Aizliegts ļaunprātīgi izmantot EPirkt.lv sistēmu:
  Veikalam ir aizliegts ļaunprātīgi izmantot EPirkt.lv sistēmu. Piem. reģistrēt vairākus veikalus ar identisku preču sortimentu vai norādīt vienu preci vairākas reizes, lai manipulētu ar cenām vai rezultātiem. Šāda prakse ir nepieņemama.
 • Veikals var tikt atslēgts, ja tiek saņemtas daudz sūdzības vai rodas aizdomas par negodīgu komercpraksi:
  Veikals var tikt slēgts, ja tas saņem lielu skaitu sūdzību vai pastāv pamatotas aizdomas par negodīgu komercpraksi. Tas ietver klientu apmānīšanu, preču kvalitātes nepietiekamu nodrošināšanu vai citu negodīgu darbību. Šāds pasākums tiek veikts, lai aizsargātu patērētāju intereses un uzturētu godīgu un uzticamu tirdzniecības vidi.
 • XML faila prasības

 • Failam jābūt UTF-8 kodējumā:
  XML fails, kas tiek eksportēts no veikala kataloga, ir jāveido, izmantojot UTF-8 kodējumu, lai nodrošinātu pareizu simbolu attēlošanu un interpretāciju.
 • Faila ielādes laikam jābūt līdz 3 minūtēm:
  Kad veikala katalogs tiek eksportēts un nosūtīts EPirkt.lv, faila ielādes laiks no veikala puses nedrīkst pārsniegt 3 minūtes. Tas nodrošina, ka informācija par precēm ir atjaunināta un pieejama EPirkt.lv lietotājiem.
 • Norādīta pilna cena EUR valūtā:
  Visām precēm XML failā ir jānorāda pilna cena EUR valūtā. Tas ļauj EPirkt.lv lietotājiem redzēt precīzu cenu, par kuru varētu iegādāties preci.
 • Norādītas tikai preces ar piegādes termiņiem līdz 30 dienām:
  XML failā ir jāiekļauj tikai tādas preces, kuru piegādes termiņi nav ilgāki par 30 dienām. Tas palīdz EPirkt.lv lietotājiem iegūt precīzu informāciju par to, cik ilgi viņiem būtu jāgaida, lai saņemtu preci pēc pasūtījuma veikšanas.
 • Viena prece norādīta tikai vienu reizi:
  Katra prece, kas tiek iekļauta XML failā, ir jānorāda tikai vienu reizi.
 • Norādītais preču daudzums noliktavā ir norādīts arī veikala preces apraksta lapā:
  XML failā norādītais preču daudzums noliktavā ir jāsakrīt ar to informāciju, kas tiek parādīta veikala preces apraksta lapā. Tas nodrošina, ka EPirkt.lv lietotājiem ir pieejama precīza informācija par pieejamību un noliktavas stāvokli.
 • Preču un kategoriju nosaukumiem jābūt atbilstošiem precei, norādot preces ražotāju un modeli:
  Katras preces un kategorijas nosaukumam XML failā ir jāprecizē preces ražotājs un modelis vai cita atbilstoša informācija, kas palīdz identificēt preci precīzi.
 • Preču saitēm jābūt pilnā formā norādītām uz reģistrēto domēnu:
  Ja XML failā ir norādītas preču saites, tām jābūt pilnā formā norādītām un jāved uz reģistrēto domēnu. Tas nodrošina, ka lietotāji var piekļūt konkrētajām precēm tieši no EPirkt.lv, izmantojot pareizas saites uz veikala mājas lapu.
 • Attēlam ir jāraksturo preces izskats un tam virsū nedrīkst izvietot veikala logotipu vai citus attēlus, kas neattiecas uz preces izskatu:
  Gadījumā, ja XML failā iekļauj preces attēlus, tiem jāraksturo preces izskats un īpašības. Attēli nedrīkst saturēt veikala logotipus vai citus attēlus, kas nav saistīti ar konkrētās preces izskatu vai būtisku informāciju.
 • XML failā nedrīkst iekļaut alkohola un tabakas izstrādājumu preces:
  EPirkt.lv nepieļauj alkohola un tabakas izstrādājumu preču iekļaušanu XML failā. Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu eksporta failā nav šādu preču ieraksti, lai atbilstu šīs prasības.

XML fails jāizvieto internetā publiskai piekļuvei piem.: https://www.domain.lv/export/epirkt.xml
XML fails ir automātiski jāģenerē vismaz reizi dienā.
XML tāgu apraksts un papildinājumi var mainīties, tāpēc vēlams pārbaudīt ik pa laikam šo lapu.

XML tagi:

Produkta SKU numurs. Jūsu iekšējās sistēmās preces unikāls ID. Pieļaujamais garums: 100 simboli.
Obligāta vērtība
<sku>EP123456789</sku>

Produkta nosaukums. Pieļaujamais garums: 200 simboli.
Obligāta vērtība
<name>Preces nosaukums</name>

Produkta saite uz web. Pieļaujamais garums: 500 simboliem.
Obligāta vērtība
<link>https://www.domain.lv/preces-nosaukums/</link>

Cena EUR. Skaitliska vērtībai ar punktu, ar decimālo atdalītāju. Aiz punkta 2 cipari ( 0.01 )
Obligāta vērtība
<price>0.01</price>

Preces stāvoklis, visām precēm kas nav jauna, jānorāda vērtība `1`.
<condition>0</condition>

Pilns kategorijas nosaukums ar visām virskategorijām. Kategoriju atdalītājs `|` bez pēdiņām. Pieļaujamais garums ieskaitot atstarpes un atdalītāju: 200 simboli.
Obligāta vērtība
<category_full>Elektronika|Monitori</category_full>

Kategorijas saite kuru var atvērt us web. Pieļaujamais garums līdz 500 simboliem
<category_link>https://www.domain.lv/cat-1/cat-2/</category_link>

Attēla saite līdz 500 simboliem. Maksimālais attēla izmērs ir 2MB
Obligāta vērtība
<image>https://www.domain.lv/img_1.jpg/</image>

Pieejamo preču daudzumu noliktavā kas pieejamas.
Obligāta vērtība
<in_stock>10</in_stock>

Produkta preču zīme
Obligāta vērtība
<brand>LG</brand>

Produkta modelis
<model>LG123</model>

Produkta krāsa Latviešu vai Angļu valodā
<color>Balts</color>

Produkta `Manufacturer Part Number` ( MPN ) kods.
<mpn>LG112345</mpn>

Produkta `Global Trade Item Number` ( GTIN ) kods. Tas var būt EAN, UPC, JAN, ISBN kods.
<gtin>85412369</gtin>

Pieaugušo precēm, seksuāla vai intīma rakstura precēm obligāti jānorāda vērtība `1`. Obligāts tags intīmpreču tirgotājiem
<adult>0</adult>

Zāļu tirgotājiem jānorāda vērtība `1`, ja prece ir bezrecepšu zāle, vai vērtība `2` ja recepšu zāles.
<medicament>0</medicament>

XML Piemērs:

Ja tāgs nav obligāts var atstāt tukšu vai nelikt vispār.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<root>
    <item>
      <name>Preces nosaukums virsraksts kas arī ir atslēgvārdi pec kuriem strādā meklētājs.</name>
      <link>https://domain.lv/preces-nosaukums-virsraksts/</link>
      <condition></condition>
      <price>4.99</price>
      <image>https://domain.lv/images/img-name.jpg</image>
      <category_full>Kategorija</category_full>
      <category_link>https://epirkt.lv/cat/</category_link>
      <brand>Zīmols</brand>
      <model>Modelis</model>
      <color></color>
      <mpn></mpn>
      <gtin></gtin>
      <in_stock>1</in_stock>
      <adult>no</adult>
    </item>
    <item>
      ...
    </item>
</root>