EPirkt
EPirkt
Preces piegāde

Tirdzniecības platforām Epirkt.lv katrai precei piegāde tiek piemērota individuāli.


Piegādes izmaksas nosaka pārdevējs, kas pārdod konkrēto preci. Kā arī pārdevējs uzņemas visas izmaksas kas saistītas ar preces sagatavošanu un nosūtīšanu gala lietotājam. Preci drīkst nogādāt gala lietotājam uz pircēja norādīto adresi, vai vietu. Pārdevējs nedrīkst mainīt piegādes adresi, vai vietu patvaļīgi.


Pircējs nedrīks mainīt piegādes adresi, vai vietu pēc pasūtījuma veikšanas. Ja tomēr pircējs vēlas mainīt piegādes adresi, vai vietu, tad pircējam ir jālūdz pārdevējam apturēt izsūtīšanu, ja tas ir iespējams, un atcelt pasūtījumu. Pēc pasūtījuma atcelšanas, pricējs var iegādāties preci atkal ar izmainīto adresi, vai vietu.


Pārdevējam nav pienākums atcelt pasūtījumu ja tas vairs nav iespējams.


Preces nosūtīšana notiek ar kurjera palīdzību ( DPD, DHL, UPS utt. ), vai pārdevējs piegādā preci personīgi gala lietotājam.


Pārdevējam ir pienākums iegūt pierādīmumus par preces gala piegādes faktu gala lietotājam. Pārdevējs nenes atbildību par piegādi kuru nespēj ietekmēt, piemērām - ja kurjers nepiegādā preci norādītajā laikā, ja prece tiek zaudēta kurjera vainas pēc un līdzīgus gadījums. Bet pārdevējam ir pienākums sadarboties ar kurjeru un pircēju, lai iespēju robežās atrisinātu situāciju un palīdzētu pircējam, ja iespējams kompensētu pircēja zaudējumus.Epirkt.lv patur tiesības šo informāciju papilkdināt jebkurā laikā un bez brīdinājuma.